-Projekton dhe realizon konstruksione metalike të kompletuara; Profile normale; Profile të hapura dhe këndorë; Trare te salduar me impiante automatike; Tuba strukturale ne te ngrohte dhe ne te ftohte, katrorë dhë këndorë-të parapunuar, etj.
 
  • Fleksibilitet
  • Profesionalizëm
  • Seriozitet
  • Shpejtësi